Thi công hệ thống thông gió Học viện Hậu cần

  07/06/2016

  Tống Văn Lý

Dự án: Cải tạo, xây dựng Học viện Hậu cần giai đoạn 2 - Phân kỳ 1

Hạng mục: Thi công hệ thống thông gió

Địa chỉ: Đường Ngọc Thuỵ, Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội, Vietnam

Năm thực hiện: 2015

Đóng góp ý kiến