Một số quạt hướng trục mà bạn chưa biết

  13/04/2016

  Orion Data Convert

    

 

Các loại quạt hướng trục

Các loại quạt hướng trục

Model SWF.060.08

Lưu lượng: 10.000m3/h

Áp xuất tĩnh: 325 Pa

Điện áp 3 pha-380V-50Hz

Công suất: 1,5 Kw MB- tốc độ: 4P

Guồng cánh lắp trực tiếp trên trục động cơ

Bao gồm chân giá đỡ lắp lò lo

 

Model HTF(A)-120.08

Lưu lượng 58.000m3/h

Áp suất tĩnh: 450 Pa

Điện áp 3 pha-380 V-50Hz

Động cơ 2 tốc độ : 18,5 KW-6P

Guồng cánh lắp trực tiếp trên trục động cơ

Model SWF.070.08

Lưu lượng: 12.000m3/h

Áp xuất tĩnh: 250 Pa

Điện áp 3 pha-380V-50 Hz

Công suất: 2,2 KW MB-Tốc độ 6P

Guồng cánh lắp trực tiếp trên trục động cơ

Bao gồm chân giá chờ lò lo

 

Model HTF(B)-130.08

Lưu lượng 72.000m3/h

Áp suất tĩnh: 450 Pa

Điện áp 3 pha-380 V-50Hz

Động cơ 2 tốc độ: 18,5 KW-6P

Guồng cánh lắp trực tiếp trên trục động cơ

 

Model HTF(A)-100.08

Lưu lượng 35.000m3/h

Áp suất tĩnh: 480 Pa

Điện áp 3 pha-380 V-50Hz

Công suất: 11 Kw MB-Tốc độ 4P

Guồng cánh lắp trực tiếp trên trục động cơ

 

Model HTF(B)-005.08

Lưu lượng 10.000m3/h

Áp suất tĩnh: 450 Pa

Điện áp 3 pha-380 V-50Hz

Động cơ 2 tốc độ: 4KW-2P

Guồng cánh lắp trực tiếp trên trục động cơ

 

Model HTF(A)-110.08

Lưu lượng 48.000m3/h

Áp suất tĩnh: 450 Pa

Điện áp 3 pha-380 V-50Hz

Công suất: 15 Kw MB-Tốc độ 4P

Guồng cánh lắp trực tiếp trên trục động cơ

 

Model HTF(A)-130

Lưu lượng 54.000/81000m3/h

Áp suất tĩnh: 280/650 Pa

Điện áp 3 pha-380 V-50Hz

Đông cơ 2 tốc độ 15/30 KW-8P/6P

Guồng cánh lắp trực tiếp trên trục động cơ

 

Trên đây là tổng hợp các loại quạt hướng trục cao cấp của Bntech cũng cấp. Khách hàng có thắc mắc về sản phẩm xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại của công ty: 0437970524, nhân viên tư vấn sẽ giải đáp mọi câu hỏi của quý khách hàng.