Liên hệ

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG BNTECH

Địa chỉ :Số 246 Nguyễn Huệ,P.Ngọc Trạo,TX. Bỉm Sơn,Thanh Hóa

Tel :0984867919 

Email :ly.bntech@gmail.com