Các dịch vụ

- Thi công, lắp đặt hệ thống thông gió

- Thi công lắp đặt hệ thống Phòng cháy chữa cháy

- Thi công lắp đặt hệ thống điện

- Thi công lắp đặt điện nước