BNTECH cung cấp vật tư và thi công toàn bộ hệ thống thông gió hút khói tầng hầm.

  13/04/2016

  Orion Data Convert

Công ty Bntech chính thức ký hợp đồng cung cấp toàn bộ hệ thống thông gió, hút khói tầng hầm thuộc dự án Trung tâm kiểm soát không lưu Hà Nội.

Dự án được ký kết giữa công ty TNHH Kỹ Thuật BNTECH Việt Nam với Tổng công ty quản lý bay Việt Nam.

Trung tâm kiểm soát không lưu Hà Nội  bao gồm tổ hợp dây chuyền hoạt động mang tính liên hoàn, lần đầu tiên được trang bị đồng bộ 5 dịch vụ (kỹ thuật, không lưu, không báo, tìm kiếm cứu nạn, khí tượng và cơ sở phối hợp hiệp đồng với bên quân sự).

     

Là đơn vị chuyên sản xuất, cung cấp và lắp đặt hệ thống thông gió có uy tín, BNTECH đang ngày càng khẳng định được vị thế của mình đối với các đối tác trong thời gian qua. Dự án này lên tới gần 800 triệu đồng.

Các sản phẩm tủ điện hạ thế của Công ty BNTECH cung cấp đã được lắp đặt và ứng dụng thành công tại nhiều dự án, Việc trở thành nhà cung cấp  cho dự án của Tổng công ty quản lý Bay Việt Nam một lần nữa khẳng định uy tín, chất lượng và mức độ đáp ứng yêu cầu tốt nhất của Công ty TNHH Kỹ thuật BNTECH Việt Nam đối với các dự án quy mô, trọng điểm.